Záruka elektromobilita

SPOLEČNOST

Miroslav Kaleta

POPIS A CÍLE PROJEKTU
Pořízení bezemisního vozidla Tesla Y RWD v rámci programu Záruka elektromobilita s cílem snížit náklady na dopravu a zajistit bezemisní přepravu v rámci klientských schůzek. Podpora byla vztažena pouze na pořízení vozu, nikoliv nabíječky.
Výsledek realizace projektu
Podpora byla získána a vyplacena Národní rozvojovou bankou. Dlouhodobé náklady na dopravu se výrazně snížily.
(c) 2024 Miroslav Kaleta